Hulshoutse nieuwtjes


Vanaf 1 juli 2019 start Fluvius met de plaatsing van nieuwe digitale meters
Vanaf juli 2019 plaatsen we enkel nog digitale meters voor elektriciteit en gas. Wie bouwt of verbouwt en een nieuwe elektriciteits- of gasmeter aanvraagt, krijgt vanaf dan automatisch een digitale meter. Bij eigenaars van zonnepanelen en gezinnen met een budgetmeter vervangen we de meters in de komende jaren gratis.
 

Oproep tot deskundigen GECORO
De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het niveau van de gemeente. De GECORO heeft allerlei opdrachten in het lokaal ruimtelijk beleid. De voornaamste daarvan hebben te maken met de ruimtelijke planning, zoals het begeleiden van ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. De GECORO kan adviseren, opmerkingen maken en voorstellen doen binnen de bevoegdheid ruimtelijke ordening.
 

Verkeerinfo kermis Hulshout I
Omwille van de kermis op het gemeenteplein in Hulshout wordt er vanaf woensdag 12 juni 2019 van 20.30 uur tot woensdag 19 juni 2019 om 08.00 uur een tijdelijke verkeerswijziging voorzien.
 
LogoLiMiMotion
Proefmoment van Limimotion
Het proefmoment was een groot succes! We mochten een mooi aantal bezoekers verwelkomen en er is een mooie prijs gewonnen. Meer weten? Lees meer.
 

Reglement voor de organisatie van openbare kermissen
Bekijk hier het nieuwe reglement voor de organisatie van openbare kermissen in Hulshout.
 
Resultaten
Resultaten verkiezingen 26 mei
Lees hier de resultaten van de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer en het Vlaams Parlement.
 

Aanpassing uitstap Planckendael 24 juli 2019
Kinderen met een abonnement voor Planckendael kunnen voor € 5 meegaan op onze busuitstap met het speelplein ENKEL indien ze worden ingeschreven aan het loket van de jeugddienst EN ze het abonnement bij hebben bij inschrijving.
 

Zomerbrochure 2019
De zomerbrochure met het activiteitenaanbod van de vrijetijdsdiensten en IBO Kinderclub Dolfijn voor de zomervakantie is er! De brochure wordt verspreid via de scholen. Geen ontvangen? Bekijk de online versie!
 

Openbaar onderzoek over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.
 
Vlag
De Brexit en uw verblijfsrecht als Brit in Belgie
Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Welke gevolgen heeft dit voor de Britten die in een EU-lidstaat verblijven?
 

Bekendmakingen
Via deze link komt u terecht op de pagina van de bekendmakingen.
 
waterbeheerplanning
Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 19 december 2018 - 18 juni 2019
Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout