Hulshoutse nieuwtjes

brandweer
Brandfase rood: natuurgebieden droog en extreem brandgevaarlijk
Brandfase rood in Antwerpse brandgevoelige gebieden: extreem hoog gevaar! Het is extreem droog en brandgevaarlijk in de natuurgebieden. Om veiligheidsredenen wordt de toegang tot het gebied afgeraden.
 

Buitenspeeldag: tijdelijke verkeersmaatregelen
Omwille van de organisatie van de Buitenspeeldag op 24 april 2019 op de Site Schoolstraat, worden er in de Schoolstraat verkeersmaatregelen genomen, meer bepaald tussen 10.30u en 18.00u wordt de Schoolstraat verkeersvrij gemaakt (uitgezonderd hulpdiensten). Hier geldt eveneens een parkeer- en stilstaanverbod. De omleiding wordt voorzien over grondgebied Herselt (Houtvensesteenweg, Stationsstraat, Westmeerbeeksesteenweg, Harmoniestraat).
 

Vacature verkeerskundige - Politie Zuiderkempen
U fungeert als aanspreekpunt voor verkeersgerelateerde vragen in het werkingsgebied van politie Zuiderkempen. U heeft een belangrijke adviesfunctie zowel intern de politiezone als extern met de partners van de politie (gemeentebesturen, burger, aannemers). Als verkeerskundige maakt u deel uit van een dynamisch team dat meewerkt aan de veiligheid en leefbaarheid op het grondgebied van de politiezone.
 

Openbaar onderzoek over het plan-MER voor de Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027
Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. U kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. U kunt de milieueffecten aangeven die volgens u moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kunt u voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.
 
stoplicht
Nieuwe verkeerssituatie Grote Baan
Op 8 april 2019 opent het kruispunt in het centrum voor het doorgaand verkeer. De rijbaan werd flink onder handen genomen met als doelstelling meer veiligheid en een betere doorstroming. U vindt hier de grootste aanpassingen op een rijtje.
 
parkeerschijf
Blauwe zone Grote Baan/Prof. Dr. Vital Celenplein
Op 8 april gaat de Grote Baan weer open. Het Prof. Dr. Vital Celenplein volgt over enkele weken. Er wordt een blauwe zone ingevoerd, wat betekent dat u vanaf maandag uw parkeerschijf moet zetten op deze locaties. Parkeren achter de kerk mag nog steeds onbeperkt.
 

Werken Beekstraat
Op maandag 01 april 2019 start de aannemer Hegrola met de rioleringswerken in de Beekstraat. Het traject van de werken in de Beekstraat situeert zich tussen het kruispunt met de Ramselsesteenweg en het kruispunt met de Groenstraat. De werken zullen ongeveer zes weken duren.
 

Vacature voor begeleider in de buitenschoolse kinderopvang
Het gemeentelijk IBO zoekt enthousiaste begeleiders voor de opvang van kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, voor en na schooltijd en tijdens de schoolvakanties.
 
ingang
Tijdelijke ingang gemeentehuis
De aannemer start morgen met de werkzaamheden op het Prof. Dr. Vital Celenplein, recht voor onze deur. Om veilig het gemeentehuis binnen te geraken, is er tijdelijk een andere ingang voorzien. Deze vindt u aan Grote Baan. Er is signalisatie met blauwe pijlen aangebracht.
 
Vlag
De Brexit en uw verblijfsrecht als Brit in Belgie
Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de Europese Unie te verlaten en zal bijgevolg vanaf 30 maart 2019 geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Welke gevolgen heeft dit voor de Britten die in een EU-lidstaat verblijven?
 

Bekendmakingen
Via deze link komt u terecht op de pagina van de bekendmakingen.
 

Federale, regionale en Europese verkiezingen 26 mei 2019
Lees hier alles over de aankomende verkiezingen.
 
waterbeheerplanning
Openbaar onderzoek waterbeheerplanning 19 december 2018 - 18 juni 2019
Van 19 december 2018 tot en met 18 juni 2019 kunt u uw mening geven over het ontwerp voor de waterbeleidsnota 2020-2025, met de beleidsvisie van de Vlaamse Regering op het integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbeheerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.
 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout