Hulshoutse nieuwtjes

important
Hernummering Hoogzand, Heide, Heidedreef, Hoevestraat en Bundersstraat!
Er is een fout geslopen in de brieven in verband met de hernummering aan de bewoners van Hoogzand, Heide, Heidedreef, Hoevestraat en Bundersstraat!
 
huisnummer
Algemene hernummering in Hulshout
Deze maand starten we met het aanbrengen van de nieuwe huisnummerplaatjes. Heeft u hetzelfde nummer? Dan verandert er verder niets. Ander nummer? Dan heeft u misschien nog wel wat vragen...
 

Protocol gemeentelijke administratieve sancties
Door het invoeren van gemeentelijke administratieve sancties heeft de wetgever de gemeenten in staat gesteld om sneller en efficienter de kleine criminaliteit, bepaalde verstoringen van de openbare rust alsook de openbare overlast aan te pakken. Voor de zogenaamde gemengde inbreuken, dit zijn strafrechtelijke inbreuken waarvoor een administratieve sanctie kan worden opgelegd is een protocol afgesloten met het Parket.
 

Wijziging politiecodex omtrent de invoering van de papiercontainer
Wegens de invoering van de papiercontainer, werden de artikels 138 tem 319-1 van de politiecodex gewijzigd. Tijdens de gemeenteraad van 12 december 2016 werden deze wijzigingen goedgekeurd.
 

Winterwandeling op zondag 29 januari 2017
Onze jaarlijkse winterwandeling vertrekt aan zaal De Vloeikens, aan de ingang van de Heerebossen, een heerlijk mooie omgeving. We stippelden een parcour uit met aaneenschakeling van mooie en verrassende plaatjes in Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek. Alle deelnemers ontvangen een (h)eerlijk, streekeigen, gratis proevertje.
 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan La Corbeille
Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Hulshout brengt ter kennis van de bevolking dat bij besluit van de gemeenteraad d.d. 14 november 2016 het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan LA CORBEILLE voorlopig werd vastgesteld. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan zal van 25 november 2016 tot en met 23 januari 2017 voor het publiek ter inzage liggen op het gemeentehuis van Hulshout.
 

Sluitingsdagen

  • 24 december tot en met 1 januari 2017

Zoeken

Het weer in Hulshout