Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari 2018

De Vlaamse Regering heeft bekend gemaakt dat door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet kunnen gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni 2017. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van het Vlaams Parlement op 24 mei 2017 beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. Dit betekent voor de gemeente Hulshout dat stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen nog steeds kunnen worden aangevraagd. Voor stedenbouwkundige vergunningen met medewerking van architect is de digitale aanvraag wel verplicht, zoals dit het geval was sinds 23 februari 2017.   Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben. Voor meer informatie kan u terecht op de volgende website: https://www.omgevingsloket.be/ homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be