Workshop Zorgcampus voor zorgpartners

Alvorens te starten met de ontwikkeling van de zorgcampus, zal er eerst een ruimtelijke visie voor de site worden uitgewerkt in de vorm van een masterplan. Wij willen graag zorgpartners betrekken bij de opmaak van dit masterplan en uw expertise inroepen om te kunnen komen tot een zo goed mogelijk ontwerp.

Tijdens een workshop bespreken wij de voornaamste randvoorwaarden (zoals parking, toegankelijkheid van de site,...) en mogelijke scenario's voor de zorgcampus.

Wanneer: dinsdag 17 april 14.00-16.00 uur
Waar: nog mee te delen
Aanmelding: maximum 2 personen per organisatie 

Inschrijven is verplicht en kan tot 28 maart 2018 via inne.hermans@ocmwhulshout.be of telefonisch 015 75 01 00

 

Er is een inschrijvingsstop bij 50 deelnemers

 homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be