UPDATE: politiebesluiten water en open vuur ingetrokken

 

Captatieverbod en de intrekking van de gebruiksbeperkingen van leidingwater, grondwater en regenwater

Niveau oranje (alarm) voor de algemene droogtetoestand blijft behouden, maar gelet op het gedaalde leidingwaterverbruik tot een normaal gebruik voor de tijd van het jaar en de aanvulling van de regenputten worden de gebruiksbeperkingen voor leidingwater, grond- en regenwater opgeheven, en staan zodoende niet langer vermeld in huidig besluit.
Het verbod op captatie uit de onbevaarbare waterlopen blijft echter wel van kracht. Ondanks de regen- en onweersbuien van de voorbije dagen blijven de waterpeilen zeer laag. In combinatie met de hoge watertemperaturen verslechtert de waterkwaliteit, met problemen zoals vissterfte en blauwalgen tot gevolg.
Dit nieuwe besluit vervangt het besluit van 13 augustus 2018 en is onmiddellijk van kracht.

Het politiebesluit van 10 augustus 2018 betreffende het captatie- en recreatieverbod omwille van de aanwezigheid van blauwalgen op het kanaal Bocholt-Herentals, het kanaal naar Beverlo en het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten blijft behouden.

Gouverneur Berx wenst iedereen uitdrukkelijk te bedanken voor de goede opvolging van de waterbesparende maatregelen en het sproeiverbod. Dankzij alle individuele inspanningen zijn we erin geslaagd om het waterverbruik te verminderen. Daarnaast wenst zij te benadrukken dat rationeel en zuinig waterverbruik in alle situaties noodzakelijk blijft. Water is en blijft een kostbaar goed. Alle suggesties voor een zeer rationeel waterbeheer en -gebruik, die verwerkt kunnen worden in een meer structureel beleid, zijn steeds welkom.


Opheffing verbod tot het maken van kampvuren en rook- en vuurverbod in bossen, natuur- en heidegebieden

Gelet op meteorologische omstandigheden werd in samenspraak met het Agentschap Natuur en Bos beslist om de brandwaarschuwingsindex af te schalen van fase rood naar oranje en wordt besluit van 6 juli 2018 betreffende het verbod tot het maken van kampvuren en het rook- en vuurverbod in bossen, natuur- en heidegebieden opgeheven. Let wel, ook bij code oranje blijven de machtigingen voor kampvuren ingetrokken voor de natuurgebieden die onder de bevoegdheid van ANB vallen (bosdecreet).

Ook wil de waarnemend gouverneur erop wijzen dat fase oranje nog steeds een hoog gevaar inhoudt. Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven dus geboden.
Om een kampvuur zo veilig mogelijk te organiseren, is het raadzaam om steeds advies te vragen aan de lokale brandweer en voldoende omkaderende veiligheidsmaatregelen te nemen. Dit geldt uiteraard ook voor het afsteken van vuurwerk.

 

 

 homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be