Overal stroomversnellers

Overal stroomversnellers
Het Vlaams energieagentschap heeft een nieuwe campagne waarbij lokale energieprojecten kunnen worden ondersteund. De gemeente heeft hiervoor 3 projecten ingediend. Deze zijn terug te vinden op www.stroomversneller.be. Als inwoner kan u stemmen op deze projecten. Indien minstens 1% van de volwassen bevolking van Hulshout stemt op een project, kan dit project op bijkomende steun rekenen van de Vlaamse Overheid. Voor Hulshout betekent dit dat minsten 82 volwassen personen moeten stemmen op een project om bijkomende steun te verkrijgen. De publiekscampagne loopt van 28 augustus tot en met 7 oktober. Gedurende deze periode kan er gestemd worden op de projecten. Vanaf 8 oktober wordt bekendgemaakt welke projecten de drempel hebben gehaald. De 3 ingediende projecten zijn getiteld als volgt: ‘HVAC-renovatie van WZC Ter Nethe', ‘HVAC-renovatie gemeentelijke sporthal', 'Installatie warmtepompboilers met zonnecollectoren voor SWW op de gemeentelijke sporthal'. Stemmen maar!homepage Opnieuw naar www.hulshout.be
info Gemeentebestuur Hulshout - Prof.dr.Vital Celenplein 2 - 2235 Hulshout - Tel: 015 22 40 11 - info@hulshout.be