Enquête gemeentelijke website

Jij als webbezoeker:

Naam*
E-mailadres*
Geslacht*

Duid jouw leeftijdscategorie aan:*


19 tem 25 jaar
26 tem 35 jaar
36 tem 49 jaar
   

Jouw mening over de website:

Hoe vaak bezoek jij de gemeentelijke website?*
Welke rubriek bezoek jij het meest?*
evenementenkalender
handelsgids
Hulshoutse nieuwtjes
info over een gemeentelijke dienst
meldingskaart
Welke online gemeentelijke dienst vind je het beste? *
jeugd
kinderopvang
milieu
andere

Vind je dat er voldoende informatie online staat?*

Indien nee, gelieve door te geven wat er volgens jou ontbreekt.

Geef een algemene score op de website:*
voldoende
onvoldoende
zeer slecht
Pen je suggesties neer zodat we deze website kunnen verbeteren:
* = verplicht in te vullen

De gegevens die je op dit formulier hebt ingevuld, gebruikt de gemeente Hulshout enkel voor de geldigheid van deze enqûete. Je naam of e-mailadres zal niet gepubliceerd worden bij de resultaten van deze enquëte. De wet op de privacy van 8 december 1992 beschermt je tegen alle misbruiken van deze gegevens.