Hulshoutse nieuwtjes


Werken Grote Baan
Op 8 augustus 2018 start de aannemer DCA aan de tweede fase van de heraanleg van de Grote Baan. Het traject van de werken loopt van het kruispunt met de Molenstraat tot aan het Prof. Dr. Vital Celenplein.
 

Eenrichtingsverkeer tijdens Schaal Marcel Indekeu op 21 juli 2018
Naar aanleiding van de wielerwedstrijd Schaal Marcel Indekeu op 21 juli 2018 is er eenrichtingsverkeer in de rijrichting van de koers tussen 12.30 en 18.00 uur. Klik door om de volledige route van de wielerwedstrijd te zien.
 

Zorgcampus Ter Nethe
In 2013 verwierf het lokaal bestuur van Hulshout gronden achter het huidige woonzorgcentrum met als doel de uitbouw van een zorgcampus. Personen met een handicap, ouderen ... aan elk zorgprofiel wil Hulshout de meest gepaste zorg kunnen bieden. Op 20 juni 2018 werd een infosessie georganiseerd voor de buurt waarin de krijtlijnen, ambities en randvoorwaarden van dit project werden voorgesteld.
 

Bijkomend politiebesluit: verbod op kampvuur
Als reactie op deze uitzonderlijke droogte heeft de gouverneur, na overleg met ANB, de vertegenwoordigers van de hulpverleningszones van de brandweer en andere partners in het veiligheidsbeleid, beslist om vandaag een politiebesluit uit te vaardigen dat een verbod oplegt voor kampvuren op het volledige grondgebied, en een rook- en vuurverbod in natuurgebieden.
 

Zomersluiting bibliotheek
De bibliotheek zal gesloten zijn op woensdag 11 juli en woensdag 15 augustus 2018. Onze zomersluiting valt dit jaar van maandag 23 juli tot zondag 5 augustus 2018. Op maandag 6 augustus 2018 staan wij opnieuw tot uw dienst! Tijdens juli en augustus zal de bibliotheek iedere zaterdag gesloten zijn! Naar goede gewoonte verlengen wij de uitleenperiode van drie naar zes weken om deze vakantieperiode te overbruggen.
 

Zwembad gesloten
Het gemeentelijk zwembad zal gesloten zijn van 16 juli tot en met 29 juli 2018.
 

Absoluut verbod op roken en open vuur wegens droogte
De burgemeester van Hulshout heeft een absoluut rookverbod en een verbod tot het maken van vuur in open lucht uitgevaardigd. Door de aanhoudende droogte is er grote kans op brand in natuurgebieden.
 

Bekendmakingen
Via deze link komt u terecht op de pagina van de bekendmakingen.
 
fiets
Samenaankoop e-bikes: bekijk hier de modellen!
De modellen voor de samenaankoop van de elektrische fietsen zijn bekend. Klik verder en bekijk de specificaties voor ieder gekozen model. U kan de fietsen tot en met 31 oktober aankopen tegen de genoemde tarieven. Ook als u niet inschreef voor de samenaankoop.
 
huisnummer
Algemene hernummering in Hulshout
Deze maand starten we met het aanbrengen van de nieuwe huisnummerplaatjes. Heeft u hetzelfde nummer? Dan verandert er verder niets. Ander nummer? Dan heeft u misschien nog wel wat vragen...
 

Sluitingsdagen

  • woensdag 11 juli 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout