Home > Federale, regionale en Europese verkiezingen 26 mei 2019

Federale, regionale en Europese verkiezingen 26 mei 2019

Op 26 mei 2019 worden de leden van de Federale regering (Kamer), de gewesten (Vlaams Parlement) en het Europees Parlement verkozen.

Alle informatie over deze verkiezingen staat duidelijk uitgelegd op twee websites van Binnenlandse zaken:

 

Rechtstreeks naar:

- Regelgeving (besluit gouverneur 4 februari 2019)

- Volmacht geven

- Zich kandidaat stellen

Belgen die in het buitenland verblijven en ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters. 

- Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven (zie hieronder):

Europeaan in Belgie

Indien u een Europese burger bent die in België verblijft, kan u in België deelnemen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement en op kandidaten op Belgische lijsten stemmen. In dit geval zal u niet kunnen deelnemen aan de verkiezingen van het Europees Parlement in uw land van herkomst.

De aanvraag voor inschrijving op de kiezerslijst van uw gemeenten moet ten laatste op 28 februari 2019 worden ingediend.

Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen moet u aan vijf voorwaarden voldoen:

  • De nationaliteit van een lidstaat van de Europese Unie bezitten;
  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;
  • Minstens 18 jaar oud zijn;
  • Over stemrecht beschikken;
  • Ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

 

 Meer informatie vindt u op https://europeanelections.belgium.be.

 

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout