Home > Rijbewijzen

Rijbewijzen

Rijbewijzen worden afgeleverd op de dienst bevolking.

Afleveren voorlopige rijbewijzen

Ook in bankkaartmodel vanaf 1 oktober 2013.

Soorten

 • Voorlopig rijbewijs 18 maanden (zonder begeleider met attest van de rijschool)
 • Voorlopig rijbewijs 36 maanden (met begeleiders). De begeleiders worden niet meer vermeld op het voorlopig rijbewijs
 • Model 3: A, BE, C en D.

Wat breng je mee?

 • € 22 euro + aanvraagformulier van het examencentrum
 • Eventueel attest dat je 20 uur les gevolgd hebt in de rijschool (getuigschrift van onderricht – bekwaamheidsattest)
 • Eventueel medisch attest (voor categorie C of D of voor bezoldigd vervoer)
 • Als de foto van de identiteitskaart recent is, kan deze overgenomen worden op het rijbewijs en moet men geen nieuwe foto meebrengen.

Duplicaat voorlopig rijbewijs

Wat breng je mee?

 • € 22
 • Eventueel attest van verlies of diefstal

 

Afleveren rijbewijzen

Vanaf 2013 maken de nationale rijbewijzen in de Europese Unie plaats voor een uniform Europees model in de vorm van een bankkaart. Onze gemeente startte op 5 april 2013 met de uitreiking van de eerste kaartmodellen.

Wat breng je mee?

 • Identiteitskaart
 • € 22
 • Eventueel 1 recente pasfoto
 • Aanvraagformulier van het examencentrum
 • Eventueel voorlopig rijbewijs

Afleveren internationale rijbewijzen

Wie tijdens zijn verblijf in een niet-EEG-land met een auto wenst te rijden, doet er goed aan bij de ambassade of consulaat van het betreffende land de nodige inlichtingen te bekomen. In vele gevallen zal een internationaal rijbewijs vereist zijn.

Internationale rijbewijzen zijn 3 jaar geldig.

Meebrengen :

 • 1 pasfoto
 • € 16,00

Rijbewijzen categorie C en D

De rijbewijzen categorie C en D, afgeleverd vóór 01/01/1989, blijven geldig tot 31/03/2004. Na deze datum moet elke bestuurder voor de categorie C en D een rijgeschiktheidsattest voor groep 2 voorleggen, afgeleverd door een arbeidsgeneesheer of medisch centrum (adressen te bekomen op het gemeentehuis).

Rijgeschiktheidsattest

De vernieuwing van het rijbewijs aan de hand van een zogenaamd 'rijgeschiktheidsattest groep 1' is gratis na de 2de aanvraag. Deze attesten worden afgeleverd door een geneesheer of oogarts naar keuze of door CARA (Centrum voor rijgeschiktheid en voertuigaanpassing). Concreet gaat het hier bijvoorbeeld over diabetespatiënten.

Sluitingsdagen

 • dinsdag 26 februari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout