Home > Afschakelplan elektriciteit

Afschakelplan elektriciteit

Elektriciteitstekort winter 2015-2016

In 2014 werden twee kernreactoren (Doel 3 en Tihange 2) tijdelijk stopgezet om veiligheidsredenen (aanwezigheid van microscheurtjes in de reactorvaten). Vandaag zijn die nog altijd buiten werking.

Parallel werd de elektriciteitsproductie van andere niet-nucleaire centrales (voornamelijk gascentrales) stopgezet omwille van de verouderde productie-eenheden en een onvoldoende geschatte rentabiliteit.

Het elektriciteitsproductievermogen in België is dus sterk verminderd.

Door deze historisch gebonden elementen, in combinatie met de aangekondigde sluiting van andere centrales in 2015, kan het er op het eerste zicht op lijken alsof de situatie voor elektriciteitsbevoorrading in België voor de komende winters moeilijk wordt.

Nochtans is het risico op stroomschaarste dit jaar gevoelig verminderd omdat de regering een reeks maatregelen heeft getroffen en bijkomende tools op de elektriciteitsmarkt ter beschikking heeft gesteld om de energiebevoorradingszekerheid te waarborgen, met name een strategische reserve.

 

Nieuw afschakelplan

Met het oog op deze problematiek heeft de federale overheid een nieuw afschakelplan opgesteld, waarbij verschillende distributiecabines afgeschakeld kunnen worden in het geval van stroomtekort.

Wat zijn de belangrijkste veranderingen van het nieuwe afschakelplan?
De nieuwe versie van het afschakelplan omvat 8 schijven i.p.v. 6.

Hierbij is het afschakelbare verbruik proportioneel verdeeld over 5 elektriciteitszones (t.o.v. de totale zonale belasting):

 • schijf 1: 750 MW, ofwel ongeveer 6% van de totale belasting;
 • schijven 2, 3, 4, 5, 6 en 7: elk 625 MW, ofwel per schijf ongeveer 5% van de totale belasting;
 • schijf 8: 500 MW, ofwel ongeveer 4% van de totale belasting.


De twee nieuwe schijven zijn de schijven 6 en 7.

De nieuwe schijf 8 stemt overeen met de schijf 6 van het voormalige afschakelplan.

Schijf 1 is bestemd voor de automatische afschakeling in geval van een plots incident dat het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen. Daarom wordt haar afschakelbare vermogen van 500 MW verhoogd naar 750 MW. Bij een dreigend stroomtekort zou die schijf niet afgeschakeld worden.

Het volledige afschakelplan omvat om en bij de 5.000 MW potentieel afschakelbaar vermogen tijdens piekverbruik (gesitueerd tussen 17-20u), hetgeen voldoende is in geval van schaarste tijdens de winterperiode.

Welke voordelen brengt het nieuwe afschakelplan met zich mee?
De toename van het aantal schijven voor manuele afschakeling brengt t.o.v. het voormalige plan enkele voordelen met zich mee, met name:

 • verhoging van het potentieel afschakelbare vermogen gedurende het gehele jaar: dit garandeert het benodigde volume gedurende het jaar rekening houdend met de fluctuaties in verbruik en de hervoeding van prioritaire afnemers;
 • meer mogelijkheden voor rotatie tussen de verschillende schijven, hetgeen een betere spreiding geeft van de last die te wijten is aan de eventuele afschakelingen;
 • vereenvoudiging van de toepassingswijze van het afschakelplan en van het rotatiesysteem tussen de schijven (afschaffing van de voormalige delen A en B in de Waalse provincies);
 • betere verdeling van het afschakelbare vermogen over de verschillende schijven waardoor de proportionaliteit per schijf tussen de verschillende elektriciteitszones wordt verbeterd;
 • betere inaanmerkingneming van de impact van de afschakeling op het treinverkeer.

 

Wie wordt als eerste afgeschakeld?

Welke schijven worden als eerste afgeschakeld? Is er een volgorde vastgelegd?
De ministers van Energie en Economie beslissen op de dag die een eventueel tekort voorafgaat, in welke gebieden de elektriciteitstoevoer wordt onderbroken (a priori tijdens de verbruiksspitsuren) om een algemene black-out te vermijden. In principe wordt slechts één schijf afgeschakeld, maar als het stroomtekort te groot wordt, kunnen er meerdere schijven betrokken zijn.

Bij de aankondiging in de media van de gekozen schijf (of schijven in een extreme toestand), wordt het nummer van de betrokken schijf meegedeeld (bijvoorbeeld: schijf 8).

De afschakelingsprocedure bij stroomtekort voorziet in een rotatiesysteem tussen de afschakelbare schijven in dalende volgorde, van schijf 8 tot schijf 2 en dan opnieuw van schijf 8 tot schijf 2. Schijf 1 zou dus a priori niet "manueel" afgeschakeld worden bij stroomtekort. Deze is bestemd voor de "automatische" afschakeling in geval van een plots incident dat het evenwicht van het Belgische of Europese elektriciteitsnet in gevaar zou brengen.

Indien het afschakelplan tijdens de winter verschillende keren of dagen na elkaar moet worden geactiveerd, wordt een beurtrol gehanteerd. Als bijvoorbeeld schijf 8 op maandag werd afgeschakeld en er op dinsdag een stroomtekort dreigt, dan wordt schijf 7 automatisch gekozen, ook al werd schijf 8 de dag ervoor niet afgeschakeld. Indien er enkele weken later opnieuw moet worden afgeschakeld, wordt er overgegaan naar schijf 6, dan schijf 5, enz.

Als er tijdens eenzelfde dag meerdere keren afgeschakeld moet worden, gebeurt er geen schijfrotatie tussen de verschillende afschakelingen. Het rotatieprincipe geldt enkel voor verschillende dagen. Indien dit niet zo zou zijn, zou het voor de plaatselijke overheid onmogelijk zijn om de volksgezondheid en de noodhulp aan de bevolking te waarborgen. 

Deze principes zijn voor verandering vatbaar. Uiteindelijk zijn het altijd de ministers die op basis van de omstandigheden van het moment beslissen wanneer en volgens welke modaliteiten de afschakeling gebeurt.

Eerst minder verbruiken, dan pas afschakelen
Wanneer blijkt dat de elektriciteitsreserve niet voldoet, onderneemt de federale overheid actie om het verbruik van elektriciteit te beperken. Aan de bevolking wordt gevraagd om minder elektriciteit te verbruiken. Samen minder verbruiken kan immers een stroomuitval voorkomen. Hier vindt u alvast enkele praktische tips. Wanneer sensibiliseren en verbieden niet helpt, wordt het afschakelen van elektriciteit in bepaalde gebieden een allerlaatste maatregel.

 

Afschakelplan in Hulshout

Op het grondgebied van de gemeente Hulshout bevinden zich 100 distributiecabines. Hiervan is één cabine opgenomen in het afschakelplan in 'schijf 8'. De overige cabines zijn eveneens opgenomomen in het afschakelplan in ‘schijf 6'.

De twee distributienetbeheerders Elia en Infrax benadrukken dat de energiestromen via het distributienet constant evolueren. Dit betekent concreet dat de stroom bij de netgebruikers niet elke dag vanuit dezelfde cabine of vertreklijn komt. Dit belet de distributienetbeheerders om voor elke adres of straat exact en met 100% zekerheid op voorhand te zeggen of er tijdens een afschakeling wel of geen stroom zal zijn. De stratenlijst is bijgevolg indicatief, maar is voor de gemeenten belangrijke informatie om hun bijzonder nood- en interventieplan op te maken.

Benieuwd in welke schijf uw straat zich bevindt? Kijk het na op:


Hoe brengen we u op de hoogte van een stroomuitval?
De gemeente Hulshout informeert u over een stroomuitval via de gemeentelijke website www.hulshout.be
U kan ook een sms over een stroomuitval krijgen via BE-Alert, het alarmeringssysteem van de federale overheid. Wenst u via dit systeem een sms te ontvangen, dan kan u zich inschrijven op http://be-alert.be. De gegevens die u verstrekt, worden enkel voor noodwaarschuwingen gebruikt.

 

Plan

Vanwege de dreigende elektriciteitsschaarste in ons land hebben alle gemeenten een plan opgesteld. De dienst Noodplanning van de gemeente Hulshout heeft ook voor zo'n plan met beschermingsmaatregelen gezorgd.
Bij een effectieve stroomschaarste zal de federale regering alle inwoners oproepen om minder elektriciteit te verbruiken. Samen minder verbruiken kan immers een stroomuitval en de inwerkingtreding van het afschakelplan voorkomen. Praktische tips over hoe u minder stroom kan verbruiken, vindt u op de gemeentelijke website, op www.offon.be of via de gratis app Elia4cast op uw smartphone. De folder "OFF & we blijven ON" is verkrijgbaar in het gemeentehuis.

Als schijf 8 of 6 inderdaad wordt afgeschakeld, worden de beschermingsmaatregelen uit het gemeentelijke plan uitgevoerd. Dit betekent onder andere dat er in het gemeentehuis een informatiepunt ingericht wordt, dat de lokale politiepost in Westmeerbeek bemand zal zijn en dat er voor dringende hulp een analoge telefoonlijn operationeel is in het gemeentehuis.

Bij een onverwachte stroomonderbreking kan u hier terecht voor het alarmeren van de hulpdiensten:

 • het gemeentehuis, Prof. Dr. Vital Celenplein 2;
 • de politiepost, Hoogzand 16;
 • de parking van parochiezaal "Zaal Centrum", Langestraat 14.

 

Meer informatie

Heeft u elektriciteit nodig om gezondheidsreden, dan neemt u contact op met de dienst noodplanning. Zij zoeken samen met u naar een oplossing. Ook voor andere vragen, helpen zij u graag verder.

Dienst noodplanning 
Gemeentebestuur Hulshout 
Prof. Dr. Vital Celenplein 2 
2235 Hulshout 
Tel. 015 22 40 11 
noodplanning@hulshout.be

Voor meer informatie over het elektriciteitstekort en het afschakelplan kan u ook terecht op de volgende sites:

Sluitingsdagen

 • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout