Home > Snelheidsmaatregelen Heibaan (Hooistraat – Vaartstraat)

Snelheidsmaatregelen Heibaan (Hooistraat – Vaartstraat)

1. Omgevingsbeschrijving
In dit gedeelte van de Heibaan geldt een maximum toegelaten snelheid van 50 km/u en is een lokale weg categorie III. Een categorie type III is geen doorgaande weg en enkel bestemmingsverkeer. Daarnaast is de weguitrusting vrij breed waardoor de snelheid kan oplopen op dit stuk van de Heibaan. Het traject ligt op een toeristische fietsroute.

2. Acties
In juni 2016 voerde de politie op vraag van de gemeente Hulshout snelheidsmetingen uit in de Heibaan, tussen de Vaartstraat en de Hooistraat. Deze metingen werden onder andere reeds opgesomd in de actielijst die werd opgemaakt binnen het beleidsplan sluipverkeer (p.15). In de Heibaan geldt een maximum snelheid van 50 km/u. De resultaten van deze metingen tonen aan dat de snelheid op dit deel van de Heibaan boven het aanvaardbare maximum ligt.

In februari van 2017 werden nieuwe metingen georganiseerd op het ogenblik dat de politie snelheidsinformatieborden had ingezet. Conclusie is dat er nog even hard wordt gereden. Bij de analyse van wagens die sneller rijden dan 79 km/u worden 22 voertuigen geteld ri Kerkstraat waarvan 19 tussen 8u en 20u. Het gaat niet enkel over weekend- en nachtrijders. Het gemeentebestuur besloot daarom om snelheidsremmende maatregelen te nemen door het plaatsen van bloembakken voor een proefperiode van drie maanden. In mei 2017 werden nieuwe metingen gedaan en deze geven een daling van 6 km/u richting Kerkstraat en 2 km/u richting Vaartstraat. Het advies van de verkeerscommissie is om de bakken te vervangen door palen cfr. Peerdenkerhofstraat en deze inrichten als knijpconstructie en op verschillende locaties. De keuze is om meer uniformiteit te creëren met naburige straten en meer ruimte te bieden aan de fietsers. Een beslissing van het college wordt verwacht zodra het volledig voorstel is uitgewerkt.

Op 20 juli 2017 worden de bakken tijdelijk verwijderd in functie van Schaal Marcel Indekeu.  

Op 31 juli 2017 keurde het college het voorstel goed van de verkeerscommissie om extra snelheidsremmers te plaatsen in de Heibaan om de snelheid lager te houden. De locaties die zijn weerhouden kan u terugvinden op het plan (Plan 31 juli 2017). De bloembakken worden vervangen door paaltjes om meer ruimte te bieden aan de fietsers en om meer uniformiteit te creëren met de andere straten.

Deze actie kadert in het mobiliteitsbeleid van de gemeente om de woongebieden in hun functie te versterken en snelheidsbeperkingen te doen naleven. Voor bijkomende inlichtingen kan u steeds terecht bij de dienst mobiliteit, telefonisch op
015 22 94 80 of via mail mobiliteit@hulshout.be.

 

Overzicht Metingen:

 

Locatie: Heibaan tussen Hooistraat en Vaartstraat Periode MTS Gemetenrichting V85
Heibaan 36 jun/16 50 Kerkstraat 64Vaartstraat 60
Heibaan 36 feb/17 50 Kerkstraat 65
      Vaartstraat 59
Heibaan 36 mei/17 50 Kerkstraat 59
proefopstelling     Vaartstraat 57

Sluitingsdagen

  • van 24 december 2018 tot en met 1 januari 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout