Home > Bekendmaking besluit gemeenteraad: Grachten algemeen belang

Bekendmaking besluit gemeenteraad: Grachten algemeen belang

Op 11 september 2017 besliste de gemeenteraad om, in toepassing van artikel 32quaterdecies van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van oppervlaktewateren tegen verontreiniging, onderstaande grachten aan te duiden als grachten van algemeen belang.
Omdat deze grachten een belangrijke functie kunnen vervullen in de waterveiligheid en het tot stand komen en het behouden van een watersysteem in goede toestand, neemt de gemeente het beheer van deze grachten over. Ten behoeve van dit beheer geldt een erfdienstbaarheid met betrekking tot het recht van doorgang voor personeelsleden van het gemeentebestuur en/of de aangestelden die met de uitvoering zijn belast.

Hulshout:

Westmeerbeek:

 

Houtvenne:

Meer info en inzage op het gemeentehuis, Milieudienst, Prof. Dr. Vital Celen plein 2, 2235 Hulshout op de hierna vermelde tijdstippen:
maandag tot en met vrijdag: 9u00 tot 12u00
woensdag: 13u00 tot 16u00
maandagavond: 18u00 tot 20u00

 

Beroep
Tegen de beslissing kan door elke belanghebbende beroep worden ingesteld bij de gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen.

Het beroep wordt ingesteld binnen dertig dagen na de kennisname van de bestreden beslissing overeenkomstig artikel 32quaterdecies, §3, van de wet van 26 maart 1971. De kennisname wordt vermoed te hebben plaatsgevonden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de bekendmaking van de beslissing.
Het beroep wordt ingediend met een aangetekende brief of wordt afgegeven tegen ontvangstbewijs. Het beroep is gemotiveerd en bevat een kopie van de bestreden beslissing.

 

Documenten:

 

 

 

Sluitingsdagen

  • 25 december 2017 tot en met 1 januari 2018

Zoeken

Het weer in Hulshout