Home > Vergunningen/attesten

Vergunningen/attesten

Stedenbouwkundige vergunning

Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen, verbouwen en slopen van elke constructie een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen nodig hebt. Dit geldt ook voor andere zaken zoals bijvoorbeeld het vellen van bomen, wijzigen van reliëf, plaatsen van afsluitingen of uithangborden, het aanleggen van een tennisveld of zwembad, aanleg verhardingen, …

Verkavelingvergunning

Om een grond te verdelen in twee of meer kavels voor woningbouw heeft u een omgevingsvergunning nodig. Het verkavelingdossier bevat een verkavelingplan met onder meer de vermelding van de breedte, diepte en oppervlakte van de percelen en een voorstel tot de inplanting van de woonhuizen. Verder worden ook stedenbouwkundige voorschriften toegevoegd. Dit dossier wordt meestal samengesteld door een notaris of landmeter.

Stedenbouwkundig attest

Om de juiste bestemming van een perceel te kennen of informatie met betrekking tot de mogelijkheid om het perceel te bebouwen, kan u een stedenbouwkundig attest aanvragen. Een stedenbouwkundig attest is momenteel 2 jaar geldig. Het aanvragen van een stedenbouwkundig attest kan rechtstreeks bij de gemeente. Hierbij dient men wel gebruik te maken van de voorbestemde aanvraagformulieren. Deze kunnen worden gedownload via de website van de Departement Omgeving via de volgende link: https://ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Formulieren/Attesten
Meer informatie over het stedenbouwkundig attest kan u vinden op het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/stedenbouwkundig-attest

Kleine werken

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heeft u toch een vergunning of melding nodig, dan kunt u die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket, een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket. Meer informatie hierover kan u hier vinden: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/gebouw

Overwelving baangrachten

Voor het overwelven van de baangracht is er een toelating van het college van burgemeester en schepenen nodig. De voorwaarden waaraan een overwelving moet voldoen is vastgelegd in het gemeentelijk reglement.

Sluitingsdagen

  • maandag 22 april 2019

Zoeken

Het weer in Hulshout