Home > Activiteiten > Speelstraat

Speelstraat

De gemeenteraad van 5 mei 2014 keurde het reglement goed voor het inrichten van speelstraten in onze gemeente. Sinds de goedkeuring kunnen inwoners speelstraten aanvragen voor de paas- en zomervakantie. Uiteraard zijn hier een aantal voorwaarden aan gekoppeld waaraan de straat moet voldoen.

Voorwaarden

  • Wettelijke voorwaarden
1. Straten met beperkte snelheid tot 50 km/u (artikel 6).
2. Straten met overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer (artikel 7).
3. Straten dewelke niet bediend worden door een geregelde dienst voor gemeenschappelijk vervoer (artikel 7).

  • Gemeentelijke voorwaarden
1. 3/4e van de bewoners van de speelstraat moeten hiermee akkoord gaan (artikel 16).
2. Minimum 3 verantwoordelijken (meters/peters die in de speelstraat wonen) engageren zich voor de organisatie (artikel 18).

Indien uw straat al voldoet aan bovenstaande voorwaarden, raden wij u aan om het volledige reglement na te lezen om ook de andere items af te toetsen.

Downloads:

Deadline indienen aanvragen + bewonersenquêtes: minstens 6 weken voor de start van de vakantieperioden (enkel paas- en zomervakantie).

logo jeugd