OV_149 - het slopen van een bestaande woning en bijgebouwen en de nieuwbouw van 2 halfopen woningen - Kapelaniestraat 20

Aanvrager: de heer Chris Bierinckx en mevrouw Maria  Van Noten

Onderwerp: het slopen van een bestaande woning en bijgebouwen en de nieuwbouw van 2 halfopen woningen

Ligging: Kapelaniestraat 20

Periode bekendmaking: 8 augustus 2019 tot 5 september 2019

Referentie omgevingsloket: OMV_2019061598