Openbare onderzoeken in het kader van een omgevingsvergunning

Hier vindt u een overzicht van de openbare onderzoeken in verband met aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het grondgebied van Hulshout. Deze worden gedurende een periode van dertig dagen gepubliceerd zoals bepaald door art. 21 van het besluit van de Vlaamse regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning. 

Indien u hieronder geen informatie meer vindt, betekent dit dat de publicatieperiode van alle openbare onderzoeken over aanvragen voor omgevingsvergunningen reeds voorbij is.