Belasting op afgifte van administratieve stukken

  • Datum beslissing: 18.12.2012