Opcentiemen op de door het Vlaams gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen

  • Datum beslissing: 11.12.2014
  • Datum publicatie: 06.01.2015
  • Datum inwerkingtreding: 06.01.2015