Retributie voor het aanvragen, het opzoeken, het samenstellen en het afleveren van een verkavelingsvergunning, een stedenbouwkundige vergunning, een stedenbouwkundig of planologisch attest en stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels

  • Datum beslissing: 14.09.2015
  • Datum publicatie: 07.10.2015
  • Datum inwerkingtreding: 07.10.2015