Opcentiemen op de door het Vlaamse gewest geheven heffing ter bestrijding van leegstand en verkrotting van bedrijfsruimten

  • Datum beslissing: 11.12.2014
  • Datum publicatie: 06.01.2015
  • Datum inwerkingtreding: 06.01.2015