2015.03.30 Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Oversteekplaats voetgangers te J.Michielsstraat ter hoogte van de Bundersstraat

  • Datum publicatie: 01.04.2015
  • Datum inwerkingtreding: 06.04.2015