2016.08.22 Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Invoeren zone 50 te Provinciebaan kruispunt Vennekensstraat

  • Datum publicatie: 30.01.2017
  • Datum inwerkingtreding: 04.02.2017