OCMW-raad

Op 8 januari 2019 werd de nieuwe Hulshoutse OCMW-raad geïnstalleerd. Binnen de werking van het OCMW is de OCMW-raad het belangrijkste bestuursorgaan. Zij bestuurt, samen met het vast bureau, het OCMW. De raad bepaalt het beleid van het OCMW en heeft een verordenende functie: vaststellen van het meerjarenplan, vaststellen van het organogram, ... 

De OCMW-raadsvergaderingen sluiten aan op de gemeenteraadsvergaderingen. Ze zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren toe.

U kan zich gratis digitaal abonneren op de dagorde en het ontwerpverslag van de gemeenteraad. U moet hiervoor een e-mail sturen naar secretariaat@hulshout.be. U krijgt de dagorde en het ontwerpverslag per e-mail toegestuurd.