Aanvullende belasting op de personenbelasting voor de aanslagjaren 2016 tot en met 2019

  • Datum beslissing: 14.12.2015
  • Datum beslissing 18.12.2015
  • Datum inwerkingtreding: 01.01.2016