Belasting op kermisattracties met standplaats op private eigendom langsheen de openbare weg

  • Datum beslissing: 18.12.2012