Contantbelasting op ophaling en verwerking van afval, volgens principe "vervuiler betaalt"

  • Datum beslissing: 12.12.2016
  • Datum publicatie: 07.01.2017
  • Datum inwerkingtreding: 07.01.2017