Retributie voor het occasioneel leveren van afval op het recyclagepark voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2019

  • Datum beslissing: 12.12.2016
  • Datum publicatie: 06.01.2017
  • Datum inwerkingtreding: 06.01.2017