Belasting inzake de heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen

  • Datum beslissing: 27.11.2017
  • Datum publicatie: 08.12.2017
  • Datum inwerkingtreding: 08.12.2017