Belasting op de leegstand van gebouwen en woningen

  • Datum beslissing: 10.04.2017
  • Datum publicatie: 13.04.2017
  • Datum inwerkingtreding: 13.04.2017