Gemeentereglement inzake het register van verwaarloosde gebouwen en woningen voor de aanslagjaren 2018 en 2019 en goedkeuring belastingsreglement inzake de heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen aanslagjaren 2018 en 2019

  • Datum beslissing: 11.02.2019
  • Datum publicatie: 25.02.2019
  • Datum inwerkingtreding: 25.02.2019