Toekenning van de toelagen en niet-verplichte uitgaven voor het budget - aanslagjaar 2013.

  • Datum beslissing: 18.12.2012
  • Datum publicatie: 06.01.2015