2018.04.03 Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer: Schoolstraat. Parkeerverbod tijdens de activiteiten

  • Datum publicatie: 05.04.2018
  • Datum inwerkingtreding: 05.04.2018