Kerkenbeleidsplan

Op 13 november 2017 stelde het college van burgemeester en schepenen het ontwerp 'kerkenbeleidsplan' van 6 november 2017 vast.
Het document werd door bisschop Johan Bonny mede goedgekeurd d.d. 31 januari 2018.
Op de raadszitting van 23 april 2018 werd het kerkenbeleidsplan samen met het akkoord van de bisschop goedgekeurd.