Klimaatplan

Naar aanleiding van de ondertekening van het Burgemeestersconvenant diende de gemeente Hulshout een gemeentelijk Energie- en klimaatactieplan op te maken en dit binnen het jaar na de ondertekening van het convenant. Het Energie- en klimaatactieplan van de gemeente Hulshout werd goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 januari 2015. 

Naast de inventarisatie van de huidige situatie en het definiëren van de uitdagingen voor de gemeente, bestaat het grootste deel van dit plan uit een overzicht van acties die het gemeentebestuur in samenwerking met andere actoren wil uitvoeren. Elk van deze individuele acties draagt bij tot het behalen van de overkoepelende doelstelling om 20% CO2 te besparen tegen 2020.