OCMW-raad

Op 8 januari 2019 werd de nieuwe Hulshoutse OCMW-raad geïnstalleerd. Binnen de werking van het OCMW is de OCMW-raad het belangrijkste bestuursorgaan. Zij bestuurt, samen met het vast bureau, het OCMW. De raad bepaalt het beleid van het OCMW en heeft een verordenende functie: vaststellen van het meerjarenplan, vaststellen van het organogram, ... 

De OCMW-raadsvergaderingen sluiten aan op de gemeenteraadsvergaderingen. Ze zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren toe.

!! Wegens de coronamaatregelen gaan de gemeente- en OCMW-raadsvergaderingen door zonder aanwezigheid van publiek en pers. De vergaderingen zijn live te volgen op https://www.hulshout.be/nl/opnames-gemeente-en-ocmw-raadsvergaderingenEen opname is achteraf beschikbaar dezelfde pagina. 

U kan zich gratis digitaal abonneren op de dagorde en het ontwerpverslag van de gemeenteraad. U moet hiervoor een e-mail sturen naar secretariaat@hulshout.be. U krijgt de dagorde en het ontwerpverslag per e-mail toegestuurd.