OCMW-raad

Op 8 januari 2019 werd de nieuwe Hulshoutse OCMW-raad geïnstalleerd. Binnen de werking van het OCMW is de OCMW-raad het belangrijkste bestuursorgaan. Zij bestuurt, samen met het vast bureau, het OCMW. De raad bepaalt het beleid van het OCMW en heeft een verordenende functie: vaststellen van het meerjarenplan, vaststellen van het organogram, ... 

De OCMW-raadsvergaderingen sluiten aan op de gemeenteraadsvergaderingen. Ze zijn openbaar en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Enkel als het over persoonsgebonden zaken gaat, blijven de deuren toe.

!! Wegens de coronamaatregelen gaan de gemeente- en OCMW-raadsvergaderingen tot eind 2020 door in GC IJzermael met beperkte aanwezigheid van pers en publiek. Een audio-opname wordt achteraf beschikbaar gesteld op de website. Bekijk hier het burgemeestersbesluit en het circulatieplan van GC IJzermael. U kan enkel via inschrijving en na bevestiging de raad bijwonen. Lees hier hoe u zich kan inschrijven.

U kan zich gratis digitaal abonneren op de dagorde en het ontwerpverslag van de gemeenteraad. U moet hiervoor een e-mail sturen naar secretariaat@hulshout.be. U krijgt de dagorde en het ontwerpverslag per e-mail toegestuurd.