Federale, regionale en Europese verkiezingen

Op 26 mei 2019 worden de leden van de Federale regering (Kamer), de gewesten (Vlaams Parlement) en het Europees Parlement verkozen.

Alle informatie over deze verkiezingen staat duidelijk uitgelegd op twee websites van Binnenlandse zaken: