Kiezer

We kiezen in België steeds een gemeenteraad en provincieraad voor de komende zes jaar. In België geldt stemplicht, wat betekent dat iedereen die een oproepingsbrief ontvangt, verplicht is om te gaan stemmen. Stemmen is verplicht voor Belgen van achttien jaar en ouder die in België wonen en niet-Belgen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Wat en wie kies ik?

Belgen stemmen voor de gemeente- en de provincieraad, niet-Belgen alleen voor de gemeenteraad. Stemmen voor beide raden gaat met dezelfde stemkaart. U kiest eerst de ene lijst, direct daarna de andere. In de provincie Antwerpen zetelen 36 provincieraadsleden en Hulshout 21 gemeenteraadsleden.

 

Kiesbrief of eID kwijt?

Kiesbrief of eID kwijt?

Mocht u uw kiesbrief verloren zijn, dan kan u nog steeds gaan stemmen op 14 oktober. Op deze dag is het gemeentehuis geopend van 08.00 tot 12.00 uur. Let op: deze extra openingsuren zijn enkel voor het verstrekken van duplicaten van de oproepingsbrief of een bewijs van verlies van identiteitskaart. U kan op deze dag niet voor andere zaken terecht in het gemeentehuis.

Stemlokalen

Stemlokalen

Zoals de vorige jaren zijn er in iedere deelgemeente stemlokalen: zes in Hulshout (sporthal), twee in Houtvenne (gebouw ‘site Schoolstraat') en twee in Westmeerbeek (GC IJzermael). Kijk goed op uw oproepingskaart in welk lokaal u wordt verwacht.

Wat neemt u mee naar het stembureau?

Wat neemt u mee naar het stembureau?

  • uw identiteitskaart
  • uw oproepingsbrief

De oproepingsbrief

De oproepingsbrief

Op de oproepingsbrief staat in welk stembureau u moet gaan kiezen. Dit mag niet in een ander stembureau. Controleer ook de gegevens die erop staan. Deze worden in het stembureau vergeleken met de gegevens op uw identiteitskaart.

Oproepingsbrief verloren of niet ontvangen

U kan een duplicaat aanvragen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis. Op de dag van de verkiezingen is deze dienst van 08.00-12.00 uur geopend voor het afgeven van duplicaten. Voor andere producten van Burgerzaken of op andere diensten kan u die dag niet terecht.

Volmacht

Volmacht

Als u zelf niet kan gaan stemmen, kan u iemand machtigen om in uw plaats te stemmen. Dit gaat via een volmachtformulier. Een volmachtdrager mag maar éénmaal met volmacht stemmen voor iemand anders.

Volmacht geven?

Kan u op zondag 14 oktober niet persoonlijk gaan stemmen? Dan kan u iemand anders een volmacht geven om in uw naam een stem uit te brengen.

Aan wie kan u een volmacht geven?

U kan een volmacht geven aan een andere kiezer naar keuze. Iedere kiezer kan slechts één volmacht krijgen. Uitzondering: een Belgische kiezer kan geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer. De volmachtdrager moet op de verkiezingsdatum namelijk kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor je zelf stemgerechtigd bent.

Hoe geeft u een volmacht?

U vult het volmachtformulier in. Dit formulier kan u hier downloaden of u haalt een blanco exemplaar af aan het onthaal.

Procedure

De volmachtgever en de volmachtdrager (de persoon die in uw plaats gaat stemmen) vullen het volmachtformulier in en ondertekenen het. De persoon aan wie u volmacht heeft gegeven, gaat stemmen in het stembureau dat vermeld staat op uw oproepingsbrief.

U kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

  • U bent omwille van medische redenen niet in staat om naar het stembureau te gaan of niemand kan u ernaartoe voeren.
  • U bent om beroeps- of dienstredenen in het buitenland.
  • U bent in België, maar u moet op de dag van de verkiezingen werken.
  • U oefent het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uit.
  • U verkeert ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming.
  • U bent student en kan om studieredenen niet naar het stembureau gaan.
  • U verblijft tijdelijk in het buitenland om andere redenen dan hierboven vermeld. U voegt dan bij de volmacht een attest van de burgemeester of van zijn gevolmachtigde (aangevraagd uiterlijk op 12 oktober 2018 om 12.00 uur). U voegt hierbij de nodige bewijsstukken of u legt een verklaring op eer af betreffende de onmogelijkheid om op 14 oktober 2018 naar het stembureau te gaan.

Verontschuldigen

Verontschuldigen

Breng uw oproepingsbrief samen met een bewijs van uw onmogelijkheid om te gaan stemmen binnen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis vóór de verkiezingen.

Stemmen

Stemmen

Het stemmen gebeurt weer met de stemcomputers. In ieder stembureau is een handleiding aanwezig:

Of u kan het filmpje bekijken:


Wilt u toch nog eens komen oefenen? Dan bent u van harte welkom in het gemeentehuis tijdens de openingsuren tot en met maandag 8 oktober.

Extra informatie

Extra informatie

Op de website www.vlaanderenkiest.be vindt u het antwoord op al uw vragen over de verkiezingen.