Kiezer

We kiezen in België steeds een gemeenteraad en provincieraad voor de komende zes jaar. In België geldt stemplicht, wat betekent dat iedereen die een oproepingsbrief ontvangt, verplicht is om te gaan stemmen. Stemmen is verplicht voor Belgen van achttien jaar en ouder die in België wonen en niet-Belgen die ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

Wat en wie kies ik?

Belgen stemmen voor de gemeente- en de provincieraad, niet-Belgen alleen voor de gemeenteraad. Stemmen voor beide raden gaat met dezelfde stemkaart. U kiest eerst de ene lijst, direct daarna de andere. In de provincie Antwerpen zetelen 36 provincieraadsleden en Hulshout 21 gemeenteraadsleden.