PIN- en PUK-code kwijt?

Er zijn twee manieren om nieuwe codes aan te vragen:

1. U gaat naar de website van de FOD Binnenlandse Zaken en vraagt daar nieuwe codes aan. 

2. U vraagt de codes persoonlijk aan bij de dienst Burgerzaken. 

In beide gevallen worden de codes binnen 2 à 3 weken naar het gemeentehuis gestuurd. U ontvangt daarop van de dienst Burgerzaken een brief met een uitnodiging om langs te komen met uw identiteitskaart.

Voor het aanvragen van een nieuwe PIN- en PUK-code bestaat geen spoedprocedure.