Aanpassing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Vanaf 17 juli 2020 wordt het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen binnen de provincie Antwerpen aangepast. Het captatieverbod van 10 juni 2020 wordt opgeheven.

Voor een aantal stroomgebieden blijft het captatieverbod wel nog van kracht. Er zijn geen nieuwe stroomgebieden toegevoegd. Gedetailleerd kaartmateriaal is per stroomgebied beschikbaar op volgende website: https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/dienst-integraal-waterbeleid/beleidsondersteuning/captatieverbod.html

Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:

 • Groot Schijn (gedeeltelijk);
 • Weerijs (gedeeltelijk);
 • Mark (gedeeltelijk);
 • Kleine Nete (gedeeltelijk);
 • Grote Nete (uitgezonderd het segment 1e categorie);
 • Vrouwvliet;
 • Antitankgracht
   

Uitzonderingen hierop zijn:

 • het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid;
 • het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
   

Meer informatie: