Bericht van gouverneur: politiebesluit captatieverbod water

Het captatieverbod gaat in op 19 juli 2019

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent onder andere dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen. Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Het verbod is nodig om de goede ecologische toestand van de waterlopen te garanderen en/of niet verder achteruit te laten gaan.

U kan de volgende documenten raadplegen:

  *   Het politiebesluit van 18 juli 2019

  *   Een kaart van de stroomgebieden in kwestie en een overzichtskaart

  *   Veelgestelde vragen over de gevolgen van dit captatieverbod

De website van de gouverneur www.cathyberx.be bevat steeds de meest recente informatie.

Tot slot wordt opgeroepen om zeer zuinig en oordeelkundig om te gaan met water, een schaars en waardevol goed. Temeer omdat voor de komende dagen opnieuw droog en warm weer wordt voorspeld.

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van bijvoorbeeld grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het uiteraard belangrijk om spaarzaam en doordacht om te gaan met water. Vermijd daarom best, ook zonder formeel verbod, de niet-essentiële toepassingen, zoals het besproeien van gazons of het wassen van auto’s.