CORONA: strengere regels vanaf 9 oktober

Het overlegcomité van de federale en regionale regeringen heeft de coronaregels verstrengd. De nieuwe regels gaan in vanaf vrijdag 9 oktober en duren één maand. Nadien volgt een evaluatie. De strikte maatregelen zijn noodzakelijk om de fors stijgende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames af te remmen. De nieuwe regels richten zich in de eerste plaats op het beperken van onze nauwe contacten. We zetten de nieuwe regels – zoals we ze nu kennen – op een rij. 

 • Aantal nauwe contacten beperkt tot 3
  Elke persoon mag maximum 3 nauwe contacten hebben. Met deze nauwe contacten moet je de minimumafstand van 1,5 meter niet respecteren. Het gaat hier om vaste contacten voor één maand. Elke persoon mag drie anderen selecteren. De regel geldt dus niet per huisgezin. Wees extra voorzichtig met contacten tussen jongeren en ouderen.
   
 • Maximum 4 personen uitnodigen in je huishouden
  Je mag nooit meer dan 4 personen tegelijk uitnodigen in je huisgezin, ongeacht de grootte van je eigen gezin. Als deze personen niet tot je nauwe contacten behoren, bewaar je op elk moment de afstand van 1,5 meter of draag je een mondmasker.
   
 • Niet-georganiseerde samenkomsten buiten: beperkt tot maximum 4 personen
  Elke niet-georganiseerde samenkomst van mensen buiten mag maximaal met 4 personen zijn.
   
 • Maximum met 4 aan tafel in cafés
  Cafés, kantines en andere drankmogelijkheden: maximum 4 personen per tafel, uitgezonderd voor gezinsleden die onder één dak wonen
   
 • Cafés sluiten om 23.00 uur
  Cafés sluiten om 23.00 uur. 
   
 • Maximaal telewerken
  Telewerken wordt maximaal aangeraden, wanneer haalbaar en mogelijk.
   
 • Strenge handhaving
  De federale en regionale overheden willen een striktere handhaving van de regels. Wie de regels niet volgt, riskeert sancties.

Volgende basisregels blijven van kracht:
Hou altijd 1,5 meter  afstand. Als dit niet lukt, dan draag je een mondmasker. De mondmaskerverplichting blijft gelden in winkels, op het openbaar vervoer, op drukke straten en pleinen,… Was regelmatig je handen. Gebruik zakdoeken slechts één keer.

Wat met de barometer?
Achter de schermen wordt verder gewerkt aan de zogeheten ‘coronabarometer’. Vooraleer deze gelanceerd wordt, moeten alle sectorprotocollen (horeca, cultuur, sport,…) aangepast en geïntegreerd worden in dit instrument. Bij elke kleur van de barometer moeten per sector duidelijk zijn welke regels in elke specifieke fase geldt. Pas wanneer alles is uitgewerkt, volgt de lancering van de barometer.