Rook- en vuurverbod (code ORANJE) & captatieverbod

Rook- en vuurverbod ingetrokken

De gouverneur tekende op 5 juni een politiebesluit om het rook- en vuurverbod, uitgevaardigd op 20 mei 2020, op te heffen. U kan dit besluit als bijlage terugvinden.

Het blijft echter aangewezen om in bossen, natuur- en heidegebieden steeds de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen met betrekking tot alles wat vuur kan veroorzaken. Er blijft een licht verhoogd risico op brand in natuurgebieden.
 

Lees het politiebesluit

 

Captatieverbod

WIJZIGING 10 juni 2020:
Om het werk van de hulpdiensten niet te belemmeren werd “het capteren door de hulpdiensten wanneer en voor zover dit noodzakelijk is ter bescherming van de civiele veiligheid, de openbare orde of de volksgezondheid” als uitzondering op het verbod toegevoegd. 
 
Het toepassingsgebied blijft hetzelfde als het besluit van 3/06/2020, ook de FAQ blijft ongewijzigd. Er zal geen nieuw persbericht verstuurd worden.
 
Het politiebesluit van 3/06/2020 wordt opgeheven, het nieuwe besluit is onmiddellijk van kracht.

 

BERICHT 6 juni 2020: 
Naar aanleiding van het advies van de Vlaamse Droogtecommissie van 19/05/2020, het advies van de Dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen van 19/05/2020 en de resultaten van het provinciaal droogte-overleg van vandaag breidt onze gouverneur het captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen uit.
 
Als gevolg hiervan vaardigt de gouverneur een nieuw politiebesluit uit, het politiebesluit van 7/05/2020 wordt opgeheven. Het nieuwe besluit verbiedt het capteren van water uit alle onbevaarbare waterlopen in volgende stroomgebieden:
•    Groot Schijn (gedeeltelijk);
•    Weerijs (gedeeltelijk);
•    Mark (gedeeltelijk);
•    Kleine Nete (gedeeltelijk);
•    Grote Nete (gedeeltelijk);
•    Platte Beek. 
Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.
 
Het uitgebreide captatieverbod is in werking vanaf 3 juni 2020.
 

Documenten uitbreiding captatieverbod 3 juni 2020:
- Besluit
- Persbericht
- Veelgestelde vragen
- Kaart stroomgebieden 

Documenten captatieverbod 20 mei 2020: 
- Politiebesluit
- Bijlage politiebesluit
- Persbericht
- Veelgestelde vragen