Coronawaardebon

Aanvraagformulier consumptiebonnen

Gegevens aanvrager

U vindt deze op de achterzijde van uw identiteitskaart.

Samenstelling van uw gezin

Bewijsstukken

Upload hier uw bewijsstuk (document of afbeelding): vignet of een attest van de mutualiteit waaruit blijkt dat de aanvrager en zijn/haar gezinsleden op het ogenblik van de aanvraag een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering geniet.
De gemeente en het ocmw van Hulshout verwerken je persoonsgegevens en die van je familieleden met respect voor jullie privacy. We volgen hiervoor de Algemene Verordening Gegevensbescherming ( ook wel General Data Protection Regulation of GDPR ) en de Belgische privacywet. De gegevens die verzameld worden, dienen enkel voor het beheer van je dossier in het kader van de coronasubsidie consumptiebudget. We maken jouw gegevens en die van jouw familieleden niet bekend aan derden, tenzij we jouw toestemming hebben, derden gemachtigd zijn of de wet ons verplicht.