Voorschoolse opvang (0-3 jaar)

Diensten voor opvanggezinnen

De diensten voor opvanggezinnen organiseren dagopvang in onze gemeente voor baby's en peuters tot de schoolleeftijd. De dagprijs wordt berekend op basis van het gezinsinkomen en houdt rekening met het aantal kinderen ten laste. Door een zorgvuldige selectie van de aangesloten onthaalouders, ondersteuning, opvolging en door regelmatige bijscholing bieden de diensten een professionele opvang in huiselijke, warme sfeer aan.