Gemeentelijk Adviescomite voor Personen met een Handicap (GAPH-comite)

Sinds april 2011 is er een Gemeentelijk Adviescomité voor Personen met een Handicap (GAPH-comité) opgericht. Met dit comité wenst het gemeentebestuur personen met een handicap in onze gemeente een stem te geven. Het comité komt jaarlijks een 4-tal keren samen om dossiers (bv. rond toegankelijkheid gebouwen, opvang, huisvesting, ...) te bespreken en suggesties en voorstellen te formuleren naar het beleid toe.

Voor dit comité zijn we nog steeds op zoek naar geïnteresseerden die enige voeling hebben met de doelgroep of zelf een handicap hebben.

Contactpersoon:


Prof. Dr. Vital Celenplein 2
2235 Hulshout
Tel: 015 22 40 11
welzijn@hulshout.be