Sociaal Verhuurkantoor

De Sociale VerhuurKantoren (SVK) helpen de meest kwetsbare gezinnen en inwoners in hun recht op wonen.

Een SVK is een erkende organisatie die woningen en appartementen huurt op de private markt en vervolgens onderverhuurt voor een redelijke prijs. Zij hebben zelf geen eigendom. Gezinnen en inwoners die het niet zo breed hebben krijgen bijgevolg een goede woning en woonzekerheid tegen een betaalbare huurprijs. Sociale VerhuurKantoren werken met een wachtlijst.

Een SVK ontstaat uit de samenwerking tussen enkele gemeenten en/of OCMW’s.

www.welzijnszorgkempen.be/sociaal-verhuurkantoor-svk