Sociale HuisvestingsMaatschappijen

Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's) zijn gespecialiseerd in de bouw van degelijke en betaalbare woningen die zij verhuren of verkopen. De huurprijs wordt berekend volgens het inkomen van de huurder. Ook voor het OCMW is een SHM een belangrijke partner. Vaak begeleiden zij woningzoekende cliënten naar een sociale huisvestingsmaatschappij. Net als de Sociale VerhuurKantoren gebeurt de toewijzing van een woning via een wachtlijst.

Zo zijn de Zonnige Kempen en de Geelse Huisvesting twee belangrijke spelers in het lokaal sociaal woningbeleid van het OCMW Hulshout.

Voor meer informatie kunt u volgende websites raadplegen: