Aanvraag organisatie evenement

Organiseer je een openbaar evenement in Hulshout? Dan moet je dit melden of aanvragen via het evenementenloket. Het evenementenloket behandelt je aanvraag, verzamelt de nodige adviezen, legt de aanvraag voor aan het college van burgemeester en schepenen en brengt jou als organisator en de betrokken diensten op de hoogte over de beslissing.

Vul het evenementenformulier in en dien het minstens 6 weken op voorhand in voor jouw evenement. Download hier ook onze evenementengids.