Afwijking verplichte sluitingsuren

De wet op de openingsuren verplicht winkels gesloten te zijn voor 5u ’s morgens en na 20u ’s avonds op gewone werkdagen, en voor 5u ’s morgens en na 21u ’s avonds op vrijdagen en op werkdagen die voorafgaan aan een wettelijke feestdag.

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

  • Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
  • Naar aanleiding van bijzondere omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of –markten
  • Per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan
  • Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Voor deze afwijking aan te vragen, vul je het online aanvraagformulier in.