Afwijking wekelijkse rustdag

Elke handelaar moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. Deze wekelijkse rustdag is gelijkgesteld aan een ononderbroken periode van 24u dat je zaak gesloten is. Traditioneel begint de rustdag op zondag om 5u of om 13u, en eindigt hij op de volgende dag op hetzelfde uur.

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte wekelijkse rustdag:

 • Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden
 • Naar aanleiding van bijzondere omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of –markten
 • Per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan
 • Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend

Ook als er een wijziging wordt toegestaan, zijn er enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Het blijft een ononderbroken sluiting van 24u.
 • Je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze je wekelijkse rustdag.
 • Je houdt deze rustdag minstens 6 maanden aan.

Deze aanvraag doe je via het online aanvraagformulier.

Voor 2022 werden volgende afwijkingen toegestaan - in de week van:

 • 11 - 17 april
 • 18 - 24 april
 • 25 april - 1 mei
 • 6 - 12 juni
 • 11 - 17 juli
 • 18 - 24 juli
 • 25 - 31 juli
 • 15 - 21 augustus
 • 31 oktober - 6 november
 • 7 - 13 november
 • 5 - 11 december
 • 12 - 18 december
 • 19 - 25 december
 • 26 december - 1 januari

Verder wordt er ook een afwijking toegestaan voor het 'Weekend van de Klant' op 1 en 2 oktober.